O firmie

Celem powstania spółki Krzemień i Wspólnicy była realizacja zamierzeń inwestycyjnych grupy inwestorów w Odnawialne Źródła Energii (OZE).

W 2006 roku strategia firmy zakładała dwa główne kierunki działania.

Pierwszym z nich była realizacja inwestycji czterech elektrowni wiatrowych w województwie Kujawsko-Pomorskim. W latach 2006 – 2008, rozpoczynając od pozyskania warunków przyłączenia do sieci energetycznej, a kończąc na uzyskaniu koncesji na produkcję energii elektrycznej OZE, spółka zrealizowała to zamierzenie. Od lipca 2008 roku produkuje energię elektryczną w czterech elektrowniach wiatrowych.

Drugim kierunkiem działania było przygotowanie projektu budowlanego czterech elektrowni wiatrowych w województwie łódzkim. Prace te rozpoczęły się w drugiej połowie 2007 roku. W pierwszym kwartale 2009 roku spółka uzyskała pozwolenia na budowę tych elektrowni.

Realizujemy projekt

"Budowa czterech elektrowni wiatrowych w gminie Błaszki"

Działanie 9.4: wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Program Operacyjny Infrastuktura i Środowisko 2007 - 2013.